"Život se musí žít, ne přežívat!"

Pravidla pro mezinárodní soutěže v kouření dýmky

6. října 2006 v 11:25 | Bobr |  soutěže
Pravidla pro mezinárodní soutěže v kouření dýmky
Soutěž
Cílem soutěže je, aby každý účastník či člen týmu kouřil dýmku co nejdéle bez opětovného zapalování a určit vítěze, který dýmku kouřil nejdéle. Každý účastník nebo člen týmu je při soutěži vybaven předepsaným množstvím stejného tabáku, stejnou dýmkou a dusátkem.
Účast
1. Každý účastník musí být starší 18 let a je členem klubu kuřáků dýmky organizovaného v rámci národního klubu kuřáků dýmky, který je členem CIPC.
2. Maximální počet soutěžících za jeden klub nebo zemi může určit pořadatel - toto omezení však musí být pořadatelem neprodleně oznámeno hned, jakmile je mu přiděleno pořadatelství.
Tabák
3. Soutěžící mohou používat pouze tabák dodaný pořadatelem.
4. Množství soutěžního tabáku činí 3(tři) gramy.
5. Organizátoři soutěže jsou povinni oznámit značku zvoleného tabáku a úplný program akce minimálně 2 měsíce předem.
Dýmka
6. Pořadatel vydá před začátkem soutěže všem soutěžícím stejnou dýmku.
7. Dýmka musí být briarová, rovná, klasického tvaru s nebo bez vyjímatelného filtru a musí pojmout minimálně tři (3) gramy tabáku. Do soutěže ji dodává pořádající klub.
8. Organizátoři soutěže jsou povinni oznámit minimálně 2 měsíce předem tvar a přesné míry soutěžní dýmky. Součástí tohoto bodu je povinnost poslat vzorek soutěžní dýmky každému klubu, který si jej vyžádá. Cenu dýmky a poštovné platí žadatel.
9. K soutěži lze použít pouze dýmku bez filtru. V případě, že výrobce soutěžní dýmky to neumožní, pak se musí použít adaptér nahrazující vyjmutý filtr.
Porota
10. Porota závazně rozhoduje podle těchto pravidel a dohromady je sestavena takto:
a) prezident CIPC nebo jím jmenovaná osoba;
b) ředitel soutěže, člen pořádajícího klubu, jehož povinností je jmenovat časoměřiče, vede průvodní slovo, oznamuje rozhodnutí a výsledky, popřípadě čas probíhající soutěže;
c) minimálně tři členové poroty nominovaní národním klubem kuřáků dýmky a schválení schůzí výboru CIPC konané den předem;
11. Ke každé zúčastněné skupině deseti soutěžících je přiřazen nejméně jeden stevard jmenovaný ředitelem soutěže. Tito stevardi mají za povinnost kontrolovat soutěž, dohlížet na soutěžící, jejichž výsledné časy zapisují do příslušných formulářů. Rozdělují dýmky, tabák, zápalky a dusátka. Usilovně dbají příkazů poroty. Hlavní porota je oprávněna stevarda během soutěže vyměnit, sezná-li jej dále nezpůsobilým vykonávat svou funkci.
Účast v soutěži
12. Každý účastník soutěže je zapsán při vstupu do startovní listiny a od přijímací komise obdrží startovní číslo, které si je povinen připevnit viditelně na oděv. Každý soutěžící má přiděleno místo podle startovního čísla.
13. Při soutěži je možné používat pouze dřevěné dusátko o průměru 15 mm a délce 10 cm dodané pořadatelem.
14. Na pokyn ředitele soutěže předají stevardi každému soutěžícímu jednu dýmku, kterou soutěžící vyzkouší, zda není vadná, a položí před sebe na stůl. Vadnou dýmku lze u stevarda vyměnit.
15. Na pokyn ředitele soutěže položí stevardi před každého závodníka dusátko a váček s tabákem. Soutěžící se nesmí dotknout tabáku před startovním znamením.
16. Těsně před zahájením samotné soutěže zkontrolují členové rozhodčí komise jednotlivé závodníky, před kterými leží na stole pouze náčiní pro soutěž:
a) dýmka
b) váček s tabákem
c) dřevěné dusátko
d) dvě zápalky
e) list papíru A4
f) registrační karta

Každý soutěžící musí mít na paměti že:
1) použití dusátka je povoleno pouze při držení dýmky v ústech;
2) je zakázáno dýmkou potřepávat nebo s ní poklepávat;
3) soutěžící může na několik vteřin oddělit naústek dýmky a klepáním o list papíru či vyfouknutím odstranit kondenzát;
4) list papíru lze použít k otření dusátka;
5) soutěžící může odsypávat popel z dýmky podle potřeby, ale v žádném případě nesmí tabák, který při tom vypadl, vracet zpátky do dýmky;
6) do uplynutí deseti (10) minut od začátku soutěže nemohou soutěžící požívat žádné nápoje. Po této době jsou jim k dispozici na stole předem připravené sklenice s vodou;
7) během soutěže je přísně zakázáno foukat jakkoli do hlavičky dýmky.
17. Na povel ředitele soutěže otevřou soutěžící váčky s tabákem; pro naplnění dýmky mají účastníci k dispozici přesně pět minut.
18. Soutěžící mohou drtit a drobit tabák jen tak dlouho, jak je povoleno v předchozím ustanovení.
19. Soutěžící nesmí tabák v žádném případě jakýmkoli způsobem navlhčovat.
20. Je zakázáno vkládat do soutěžní dýmky jakýkoli cizí předmět jako je např. filtr, kond. uhlíky, křída apod.
21. Po uběhnutí předepsaných pěti minut na nacpání seberou stevardi soutěžícím event. zbylý tabák.
22. Na povel prezidenta závodu zapálí současně všichni účastníci své dýmky a od této chvíle se začíná měřit čas.
23. Soutěžící mají k dispozici jednu minutu, ve které musí jednou nebo maximálně dvěma zápalkami zažehnout oheň ve svých dýmkách. Zlomené sirky, nebo které nejdou zapálit jsou nahrazeny stevardem.
24. Účastník soutěže, kterému vyhasne jeho dýmka, bezprostředně zvedne ruku s registrační kartou a předá ji stevardovi.
25. Má-li rozhodčí pochybnosti o tom, zda soutěžícímu dýmka ještě hoří, má právo požádat soutěžícího, aby vydechl viditelný kouř. V případě zjištění, že soutěžícímu již dýmka nehoří a ten přesto nedodržel ustanovení č.24, je takové chování označeno jako hrubé porušení pravidel. Stevard odebere soutěžícímu jeho dýmku, odevzdá ji hlavnímu rozhodčímu a soutěžící je okamžitě diskvalifikován.
26. Diskvalifikovaný soutěžící odevzdá svou registrační kartu stevardovi.
27. Soutěžící, který zapálí svou dýmku po čase stanoveném v čl.23, je s okamžitou platností diskvalifikován.
Reklama
28. Umístění reklamy či obchodního jména na oděvu člena poroty je zakázáno.
Startovní poplatek
29. Pořadatel má právo stanovit startovní poplatek, který musí zaplatit každý soutěžící organizátorovi při své registraci. Tento poplatek není vratný.
30. Registrace soutěžícího na poslední chvíli může být pořadatelem odmítnuta.
31. Případným příplatkem ke startovnímu poplatku hradí každý soutěžící vzniklé další náklady. Ten rovněž není vratný.
Výsledky soutěže
32. Výsledky soutěže sestavuje hlavní porota a její rozhodnutí je konečné a závazné.
Individuální vítěz
33. Vítězem jednotlivců se stává ten soutěžící, který vydržel nejdéle kouřit a během klání se nijakým způsobem neprohřešil proti těmto pravidlům. Porota zkontroluje dýmky a dusátka deseti nejlepším soutěžícím a zkoumá, zda hlavička dýmky zahořela a dusátko bylo upraveno jakýmkoli způsobem. V tom případě je tento soutěžící diskvalifikován.
34. Vítěz má právo používat titul vycházející z významu a názvu soutěže: mistr světa, mistr Evropy, země atd.
35. Pořadatel má právo udělit zvláštní ceny pro ženy a vytvořit zvláštní výsledkovou listinu soutěžících žen.
Vítězný národní tým
36. Každý tým je tvořen maximálně pěti kuřáky, jejichž jména oznámí president národního klubu. Výsledný čas národního týmu je určen součtem tří nejlepších časů členů tohoto týmu.
37. Každý tým musí tvořit členové stejného národního klubu a jím nominováni. Poměr mužů a žen nemá na celkový výsledek vliv.
38. Vítězný národní tým má právo užívat odpovídající mistrovský titul.
Světový pohár
39. Každý tým je tvořen maximálně pěti kuřáky, kteří jsou nominování místním klubem, členem CIPC. Výsledný čas tvoří součet tří nejlepších časů členů tohoto týmu.
Protesty a námitky
40. Během soutěže mohou soutěžící vznést námitku proti rozhodnutí rozhodčích a to okamžitým podáním protestu u hlavní poroty do 15 minut od skončení soutěže.
41. Po uplynutí stanovené lhůty nejsou další protesty přijímány.
42. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za osoby či poškození věcí osob bez ohledu na to, zda byli či nebyli účastníky soutěže.
43. Svou účastí v soutěži každý soutěžící projevuje souhlas s pravidly CIPC a bude je během soutěže dodržovat.
Dohoda mezi národními kluby
44. Kluby patřící k CIPC uznávají tato pravidla jako jediná platná pravidla pro vyhlašování titulů dle čl. č. 34 a 38.
45. Články č. 10, 11, 12, 16. 6) a 36 jsou pevně zakotveny v pravidlech národních klubů při pořádání jejich národních mistrovství. Vítěz národní soutěže jednotlivců, či národní soutěže týmů je stanoven v souladu se zněním čl. č. 33 a 39.
46. CIPC si vyhrazuje právo rozhodovat případně nastalé případy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 KIRAfrob KIRAfrob | E-mail | Web | 9. července 2018 v 15:38 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to worsening feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet preferably put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Prohibited long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/swollen-feet-and-legs-during-pregnancy-what-is-your-reaction>swollen feet and legs during pregnancy</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.